MOTOY

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

”1. Bu Tüzük, 4. maddede ve Ek I’de kategorize edildiği şekliyle (“L kategorisi araçlar”), bir ya da daha fazla aşamada tasarlanan ve yapılanlar da dahil olmak üzere, karayollarında seyretmesi amaçlanan tüm iki veya üç tekerlekli motorlu araçlar ve dört tekerlekli motosikletler ve bu tür araçlar için tasarlanmış ve yapılmış sistemler, aksamlar ve ayrı teknik üniteler ve ayrıca parçalar ve donanımlar için geçerlidir.

Bu Tüzük, ayrıca, 4. maddede ve Ek I’de kategorize edildiği şekliyle, enduro motosikletler (L3e-AxE (x = 1, 2 ya da 3)), trial motosikletler (L3e-AxT (x = 1, 2 ya da 3)) ve ağır arazi ATV’leri (L7e-B) için de geçerlidir.

2. Bu Tüzük aşağıdaki araçlar için geçerli değildir:

(a) azami tasarım hızı 6 km/s’i aşmayan araçlar;

(b) münhasıran fiziksel engellilerin kullanımı için tasarlanmış araçlar;

(c) münhasıran yaya kontrolü için tasarlanmış araçlar;

(d) münhasıran yarışlarda kullanılması için tasarlanmış araçlar;

(e) silahlı kuvvetler, sivil savunma, itfaiye, kamu düzenini korumaktan sorumlu kuvvetler ve acil tıbbi yardım vermekle görevli kurumların kullanması için tasarlanmış ve yapılmış araçlar;

(f) tarım ve ormancılık araçlarının onayına ve piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin (AB) 167/2013 sayılı ve 5 Şubat 2013 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğüne ([1]) tabi tarım ya da ormancılık araçları, karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere takılan içten yanmalı motorlardan çıkan gaz ve parçacık halindeki kirletici emisyonlara karşı alınacak tedbirlerle ilgili olarak Üye Devlet kanunlarının yakınlaştırılmasına ilişkin 97/68/AT sayılı ve 16 Aralık 1997 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine ([2]) ve makinelere ilişkin 2006/42/AT sayılı ve 17 Mayıs 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine ([3]) tabi makineler ve 2007/46/AT sayılı Direktife tabi motorlu araçlar;

(g) birincil olarak karayolu dışında kullanılması amaçlanan ve asfaltlanmamış yüzeylerde seyretmek üzere tasarlanmış motorlu araçlar;

(h) azami sürekli anma gücü 250 W ya da daha az ve gücü pedal çevrilmeye ara verilince veya tedrici olarak azalıp nihayetinde 25 km/s’ye ulaşmadan önce kesilen bir yardımcı elektrik motoru ile donatılmış pedal destekli bisikletler;

(i) kendi kendini dengeleyen araçlar;

(j) en az bir oturma yeriyle donatılmış olmayan araçlar;

(k) sürücü ya da yolcu için R noktasının yüksekliği L1e, L3e ve L4e kategorileri için ≤ 540 mm ve L2e, L5e, L6e ya da L7e kategorileri için ≤ 400 mm olan herhangi bir oturma yeriyle donatılmış araçlar”