Proje

2918 sayılı trafik kanunu gereğince aracın niteliğini değiştiren her türlü faaliyet Tadilat hükmündedir. Bu nedenle Ulusal yönetmeliğimiz olan AİTM Yönetmeliği dikkate alınır. Diğer yandan tek tek araçların onayı da bu yönetmelik kapsamında değerlendirilir. Tadilatlar, tam veya tamamlanmamış araçlar üzerinde gerçekleşen ve son kullanım şeklini ifade eden gerek hesaplamalar gerekse teknik resim ile tamamlanan tüm çalışmaları kapsar. İhtiyaç halinde akredite olmuş teknik servislerle yapılan çalışmalar sonucu elde edilen test raporları ile yapılan tadilatın uygunluğu ispatlanır.