Tip Onayı

MARTOY, MOTOY, TORTOY Kapsamında yürütülen faaliyetlerin tümü olarak da adlandırılan bu bölüm kendi içinde ciddi uzmanlık ve bilgi birikimi isteyen bölümdür. Firmamız bu alanda son derece etkin ve yetkin görev alabilmektedir. Tip onayı kapsamı dışında kalan araç ve makinaların belirlenmesi, muafiyet kapsamında olup olmadığının kararına bağlı olarak gerekli izinlerin alınması için çalışmaların yürütülmesi ise bir detaydır. MARTOY, MOTOY, TORTOY ve AİTM Yönetmelikleri hakkında bilgi edinmek için iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.